KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu
Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy

o Janie Heweliuszu.

 Konkurs składa się z dwóch etapów.

 W etapie I uczniowie piszą referat na temat: „Życie i działalność Jana Heweliusza.” Do etapu II przechodzą uczniowie, którzy w terminie do

10 maja 2011r. oddadzą referaty.

W etapie II uczniowie przystąpią do testu wiedzy z astronomii. Test on-line odbędzie się w dniach 20 – 30 maj 2011r.

 
ZAGADNIENIA DO REFERATU O JANIE HEWELIUSZU
·       Podstawowe informacje dotyczące życia Jana Heweliusza.*
·       Członkowie najbliższej rodziny astronoma.
·       Praca zawodowa Jana Heweliusza.*
·       Nauka i podróże młodego Jana Heweliusza.
·       Zainteresowania i pasje Jana Heweliusza.*
·       Życie rodzinne wielkiego astronoma.
·       Dzieła Jana Heweliusza.*
 
Punkty oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
 
ZAGADNINIA DLA UCZNIOW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU O JANIE HEWELIUSZU:

·        historia badań astronomicznych, w tym postaci i dokonań największych astronomów (Ptolemeusz, Kopernik, Galileusz, Tycho de Brahe, Kepler, Heweliusz, Newton)

·        składniki Układu Słonecznego

·        Księżyc jako najbliższy towarzysz Ziemi i zjawiska przez niego wywoływane

·        planety Układu Słonecznego

·        historia podboju kosmosu przez człowieka

 

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu o Janie Heweliuszu

 

Etap I: Referat na temat: „Życie i działalność Jana Heweliusza.”:

  • całkowita objętość -łącznie z ilustracjami - nie może przekraczać 6 stron A4 (oprócz strony tytułowej i ostatniej strony zawierającej spis treści i spis źródeł informacji)
  • rozmiar i rodzaje czcionki:
   • tekst podstawowy: Times Roman 12 pkt, interlinia 1.5, wyrównany z obu stron,
   • tytuł: Times Roman 16 pkt, pogrubiony,
   • tytuły rozdziałów: Times Roman 14 pkt, tekst pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu,
   • tytuły podrozdziałów: Times Roman 13 pkt, pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu,
   • numery stron - w stopce na środku
Oceniane będą:

·         oryginalność i pomysłowość – 15 pkt.

·         merytoryczność treści -10 pkt.

·         poprawność językowa – 5 pkt.

·         konstrukcja pracy i jej szata graficzna -10 pkt.

·         samodzielność i wykorzystanie różnych źródeł informacji – 10 pkt.

 

W I etapie uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 

Etap II: Test wiedzy z astronomii.

 

Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych oraz pytania opisowego. W tym etapie uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów:

·        1 punkt za pytanie testowe

·        10 punktów za pytanie opisowe.

 

Niestety możliwe są też punkty karne za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi na pytania testowe:

·        - 0,25 punktów za każdą nieprawidłową odpowiedź

·         -0,5 punktów za nieudzielanie odpowiedzi.

 
Wyniki i nagrody:
 

·        Laureatem konkursu będzie uczeń, który otrzyma maksymalną liczbę punktów z obydwu etapów Konkursu. Uczeń, ten otrzyma ocenę celującą (ocena cząstkowa) za pracę dodatkową z przedmiotu fizyka z astronomią i nagrodę książkową na końcu roku szkolnego.

·        Uczniowie, którzy otrzymają co najmniej 75% punktów z obydwu etapów otrzymują oceny celujące (ocena cząstkowa) z przedmiotu fizyka z astronomią i dyplomy uczestników Konkursu na końcu roku szkolnego.

·        Uczniowie, który otrzymają, co najmniej 75% punktów w I etapie otrzymają ocenę bardzo dobrą (ocena cząstkowa) za pracę dodatkową z przedmiotu fizyka z astronomią.
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 2843 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1962818.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-22, godz: 23:31:46