Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Język obcy: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.

Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowany w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie.

Język obcy: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.