Z końcem sierpnia zakończy się projekt POWER realizowany na zasadach projektu ERASMUS+ „Mobilność to sukces” finansowany ze środków Unii Europejskiej, na kwotę 149 496,00 EUR. Dzięki niemu 58 uczniów i 24 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie, mogło doskonalić swoje umiejętności zawodowe za granicą.

W związku z tym odbyła się w szkole uroczystość podsumowująca i promująca projekt. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor szkoły Marzena Tudek, wicedyrektorzy, nauczyciele, uczniowie którzy zakończyli udział w projekcie, oraz ci którzy w obecnym i przyszłym roku szkolnym również wezmą udział w takim przedsięwzięciu. Prowadzącym spotkanie i jednocześnie koordynatorem projektu był nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Tomasz Turek.

W ramach praktyk cztery grupy uczniów Technikum Informatycznego,  Technikum Ekonomicznego, Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych wraz z opiekunami przebywali w Hiszpanii.

Praktyka zawodowa przebiega zgodnie z polską podstawą programową co oznacza, że uczniowie wykonywali zadania określone dla danego profilu kształcenia zawodowego. Grupy uczniów odbyły dwutygodniową praktykę w różnych firmach zgodnych ze swoją branżą.

Praktyka zawodowa to nie tylko zdobywanie doświadczeń w określonym kierunku, ale również praca w międzynarodowym środowisku, która wpłynęła na samodzielność, przedsiębiorczość, postawy, otwartości i tolerancję. Założeniami projektu było również rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji np.: umiejętność posługiwania się językiem obcym, kompetencje społeczne, obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się oraz kompetencje informatyczne.

Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miast, wyżywienie, kieszonkowe, oraz bogaty program kulturalny. Na uroczystości podsumowującej projekt uczniowie otrzymali dokumenty Europass Mobilność i inne cenne certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk w kraju UE nadając zdobytym kwalifikacjom wymiar europejski. Dzięki temu mogą starać się o pracę w kraju członkowskich i być konkurencyjni na europejskim rynku pracy. Ogromnie cieszy nas fakt, że są to kolejne już grupy uczniów naszej szkoły, których kwalifikacje będą uznawane we wszystkich krajach UE.

Również w ramach projektu „Mobilność to sukces” cztery grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie poszerzało swoje kwalifikacje w Hiszpanii. Ideą przewodnią wyjazdów było zdobycie nowych wiadomości związanych z działaniem szkolnictwa zawodowego w systemie edukacyjnym innych krajów. Wśród wyjeżdżających znaleźli się nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, informatycznych, graficznych, reklamy oraz języka angielskiego zawodowego.

Odbyli oni szkolenia job-shadowing w szkołach zawodowych Hiszpanii, gdzie mogli doświadczyć jak funkcjonuje szkolnictwo i oświata w innym kraju europejskim. Otrzymali bardzo wiele rad, które można zastosować także w naszej szkole.

Uroczystość podsumowująca była również wspaniałą okazją do wręczenia nauczycielom dokumentów Europass Mobilność i certyfikatów potwierdzających odbycie doskonalenia zawodowego w kraju UE.

Zaproszone osoby miały okazję zobaczyć prezentację, zdjęcia i filmy zarówno z wyjazdu uczniów jak i nauczycieli, oraz wysłuchać ciekawych opowieści uczestników projektu.

W obecnym roku szkolnym w ramach programu POWER grupa uczniów technikum ekonomicznego, informatycznego, graficznego i reklamy wyjedzie na podobne praktyki i szkolenia do Hiszpanii.

Natomiast w ramach programu Erasmus+ grupa nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie wyjedzie na szkolenia kadry na Maltę.

W kolejnych latach szkolnych nadal będziemy się starać aby najlepsi uczniowie wszystkich techników mieli okazję odbywać praktyki w różnych krajach Uni Europejskiej.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s