Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte wzięli udział w tygodniowym szkoleniu (18.02.2019 – 25.02.2019) „Mobilność to sukces” (job-shadowing ) realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenia i Szkolenia Zawodowego przez ZS nr 1 POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 –049310.

W przygotowanych warsztatach w Walencji uczestniczyli nauczyciel przedmiotów zawodowych: Henryka Jaroń, Eliza Kuźma, Urszula Niezgoda, Lilianna Rękawek, Ewa Toporkiewicz oraz Agnieszka Karwowska.

Zajęcia odbywały się w CEEDCV, poznaliśmy realizowane programy europejskie dla młodzieży, omówiono zarzadzanie oświatą, administrację szkoły. Dodatkowe spotkanie w szkole prywatnej Capitol Emppesa z dyrektor placówki Alina Gorgeta, gdzie dowiedzieliśmy się, że najpopularniejsze kierunki kształcenia to marketing i publikacja, handel zagraniczny. Transport i logistyka.

Dodatkowo przygotowano spotkanie, które miało przybliżyć funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii. Pierwsze spotkanie odbyło się w Federacji Centrów Nauczania w Walencji, które jest organizacją biznesową, utworzoną 20 stycznia 1977 roku, zrzeszającą Właścicieli Prywatnych Centrów Nauczania na wszystkich poziomach edukacji regulowanych. Prowadzący Mariano Vivancos Comes omówił organizację szkolnictwa hiszpańskiego, które różni się od naszego. Uczniowie po ukończeniu „szkoły podstawowej” mogą wybrać dwie ścieżki kształcenia zawodowego.

Pierwsza to bachillerato (2 lata) odpowiednik naszego liceum, po którego ukończeniu mogą zdawać na studia. Druga to formación professional (2 lata) składa się z dwóch stopni kształcenia:

I grado medio

II. grado superior, który kończy się od 2008 roku certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Należy podkreślić, że po ukończeniu tego stopnia można zdawać na studia. W ciągu dwóch lat kształcenia uczniowie odbywają trzymiesięczne praktyki.

W wolnym czasie poznaliśmy historię i kultury Hiszpanii, odbyła się wycieczka po Turii, Walencji i do malowniczej miejscowości górskiej Cuenca.

Tekst: Agnieszka Karwowska
Zdjęcia: Eliza Kuźma

0
0
0
s2smodern
powered by social2s