W roku szkolnym 2017/2018 miała miejsce trzecia edycja Akademii Przedsiębiorczości organizowanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. „Celem Akademii było przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi”. W tym roku wzięło w niej ponad 600 uczniów z całej Polski. Pierwszy etap, który odbywał się elektronicznie, ukończyło 200 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się tylko 32 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 3A Technikum Ekonomicznego Daria Paśnicka.

Drugi etap Akademii odbył się 18 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, który polegał na rozwiązaniu testu z zakresu przedsiębiorczości. Uczennica Daria Paśnicka wykazała się ogromną wiedzą i znalazła się wśród 7 Laureatów, otrzymując indeks uczelni.

W przyszłym roku szkolnym odbędzie się IV edycja Akademii Przedsiębiorczości, dlatego już dziś wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.

Jolanta Konarzewska