Dzień Ziemi to czas przypomnienia, że należy zwracać uwagę na problemy związane z zaśmiecaniem Naszej Planety i je w umiejętny sposób rozwiązywać. W tym roku w grupie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych postanowiliśmy skupić uwagę na walorach przyrodniczych Naszego Kraju i zaapelować do wszystkich, aby postrzegali patriotyzm również w kategoriach ekologicznych: dbasz o kraj, to dbasz również o jego środowisko. Wpisuje się to w działania związane ze 100–leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wraz z wybranymi uczniami uczestniczyli w następujących wydarzeniach:
- Posadzenie dębu na terenie Naszej Szkoły i uroczyste nadanie mu nazwy: DĄB NIEPODLEGŁOŚCI.
- Happening ekologiczny pod hasłem: EKOLOGIA TO TEŻ PATRIOTYZM, PATRIOTYZM TO TEŻ EKOLOGIA.
- Prezentacja w auli pod hasłem: POLSKA – KRAINA NIEZNANA. To 100 ciekawych miejsc w Polsce na 100–lecie niepodległości.
- Konkurs Ekologiczny.
- Zbiórka zużytych baterii – teraz o niej przypomnieliśmy, a trwa cały czas.

Dziękujemy pani dyrektor Hannie Wilczek, panu dyrektorowi Markowi Piotrowskiemu, księdzu Mirosławowi Niewęgłowskiemu i panu Andrzejowi Ostolskiemu oraz wszystkim uczniom biorącym udział w działaniach organizowanych z okazji Dnia Ziemi.

Szczególne podziękowania należą się paniom Annie Świszcz i Urszuli Solarczyk za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce ekologicznej, panu Dariuszowi Stanaszkowi za organizację sadzenia dębu i przygotowanie happeningu oraz panu Dariuszowi Brzozowskiemu za przedstawienie obrazu Polski: miejsc, ludzi, walorów przyrodniczych. Prezentacja była bardzo ciekawą lekcją przyrody oraz historii Polski.

EKONOMIK JEST EKO!!!

Agnieszka Nowak