Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie. W VIII Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową wzięło udział 3140 uczniów z całej Polski. Do II etapu weszło 314 osób w tym 14 uczniów z ZSP nr 1 CKU w Garwolinie. Do III etapu zakwalifikowało się 16 osób z Polski w tym dwóch uczniów z naszej szkoły - Damian Piętka (IIa TE) i Mateusz Rusak (IV TI). 21 i 22 kwietnia reprezentowali Powiat Garwoliński w finale. W klasyfikacji końcowej III etapu olimpiady, w którym wzięło udział 16 osób, Mateusz Rusak zajął 8. miejsce a Damian Piętka 9. Uczniowie otrzymali indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego i nagrody rzeczowe. Olimpiadę organizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Głównym celem Olimpiady – jak możemy przeczytać w ulotce organizatorów – jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej i kreatywnej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego.

Lista finalistów http://olimpiada.sdsiz.com.pl/index.php/aktualnosci

Doradca zawodowy

Agnieszka Karwowska