13.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Językiadzie” czyli programie stypendialnym przygotowanym przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie. Celem programu nie była weryfikacja wiedzy z konkretnego języka, lecz motywowanie do rozwoju zdolności językowych i logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych.

15 uczniów przystąpiło do pisemnego testu kompetencji językowych. Test oceniał zdolności do analizowania tego, jak działają mechanizmy języka. W trakcie prac komisji i oczekiwania na wyniki uczestnicy zwiedzili uczelnię oraz wzięli udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji. Warsztaty były prowadzone przez studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS, trenerów związanych na co dzień z projektem Strefa Młodzieży.

Laureatką testu i programu stypendialnego studiów filologicznych I stopnia została Monika Bożek IV TCPG. Uzyskała stypendium w wysokości 7 tys zl.

Organizator wyjazdu

Beata Skwarczyńska