27 października 2017 r. odbyła się 30 edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua-Plus z języka angielskiego. Wzięło w niej udział 41 uczniów. Uczniowie przez 45 minut rozwiązywali test sprawdzający znajomość konstrukcji leksykalno-gramatycznych oraz wiadomości o krajach anglosaskich. Konkurs przeprowadziła p. Beata Skwarczyńska.

Celem Konkursu Językowego było:

– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języ¬ków obcych;

– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się ję¬zy-kiem an¬giel¬skim;

– wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się ję¬zy¬kiem an¬giel¬skim.

Wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua-Plus będą 12 stycznia 2018r.

Życzymy powodzenia!

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s