Oświęcim (Auschwitz) – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i miejsce zagłady – stał się międzynarodowym symbolem. Rocznica jego wyzwolenia, 27 stycznia, została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W tym roku rocznicy przybliżymy los najmłodszych więźniów – dzieci. W Auschwitz zamordowano ponad 200 tysięcy dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad tysiąc Białorusini oraz Rosjanie, Ukraińcy i inni. Tego zła nie da się usprawiedliwić żadną ideologią, żadnymi rozliczeniami, żadną polityką. W tym roku rocznica wyzwolenia została poświęcona wszystkim najmłodszym ofiarom obozu.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu będą miały przede wszystkim wirtualny charakter

Zwiedzając KL Auschwitz pamiętajmy o nich.

http://panorama.auschwitz.org/ (link do wirtualnego zwiedzania)