Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży oraz kadry nauczycielskiej jest wynikiem połączenia szeregu europejskich inicjatyw w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Nauczyciele już po raz kolejny podnosili swoje kwalifikacje w ramach współpracy państw członkowskich, tym razem na Malcie. Dzięki realizacji projektu kadra podniosła swoje kompetencje w obszarze szeroko rozumianych narzędzi ICT oraz nowoczesnych metod kształcenia.

Projekt, w którym wzięli udział nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie nosił tytuł: „Naucz siebie jak uczyć innych”, odbył się w drugim tygodniu ferii szkolnych i  realizował wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli, do partnera zagranicznego – firmy Paragon Europe. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji językowych, dydaktycznych, kulturowych oraz merytorycznych z naciskiem na nowoczesne technologie, kreatywność i myślenie krytyczne. Uczestnicy wyjazdu obserwowali zajęcia lekcyjne, uczestniczyli w wykładach dotyczących struktury organizacyjnej szkół na Malcie oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauczania. Była to również świetna okazja do wymiany poglądów i opinii  na temat zmieniającej się roli nauczyciela w procesie edukacji. Nauczyciele brali udział, między innymi, w kursie „Game-Based Learning and Gamification”, który pozwalał zapoznać się z metodami nauczania opartymi o wykorzystywanie gier komputerowych, czy też kursie użycia platform e-learningowych do prowadzenia zajęć on-line oraz przygotowywanie e-lekcji.

Łączna kwota projektu wyniosła 54120.00 EUR

0
0
0
s2smodern
powered by social2s